IT 1 Ummah

  IT Satu Ummah (IT1U) telah berdaftar di bawah akta syarikat 1965 iaitu syarikat milikan tunggal yang dimilik oleh seorang pemilik di Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).

  IT1U telah di daftarkan pada 4 Jun 2013 dan jenis perniagaan yang di jalankan adalah seperti berikut :
  • Perkhidmatan berkaitan teknologi
  • Perkhidmatan berkaitan data dan maklumat
  • Menguruskan program, acara dan aktriviti
  Secara tidak langsung, IT1U adalah anak syarikat kepada Gagasan 1 Ummah (G1U) yang mana IT1U akan mengawal selia perkara - perkara berkaitan informasi, komunikasi dan teknologi dalam G1U. Kebanyakan dari projek yang di kawal selia dan di jalankan oleh IT1U ialah berkaitan perkara - perkara di atas dan salah satu daripadanya ialah mengawal selia blog ini.

  Sebarang pertanyaan atau persoalan serta pandangan boleh di kemukan ke saluran - saluran berikut :
sekain,
ikhlas,
Admin IT1U
Founder & CEO
IT Satu Ummah