27 Ogos 2015

Memperkasakan Akidah dan Akhlak Remaja.

Saranan di bawah telah dicadangkan kepada pimpinan negara melalui saluran pemimpin politik yang telah dilantik memegang jawatan di dalam kabinet dan bertanggung jawab terhadap dakwah dan tarbiah umat Islam di Malaysia.

Semoga kertas cadangan ringkas ini mendapat perhatian semua "stakeholder" yang terbabit.

PROPOSAL PROGRAM OUTREACH
SEKOLAH JATIDIRI (SEJATI)

PENDAHULUAN

Masalah sosial dan jenayah di kalangan remaja Islam yang berumur daripada 13-15 tahun semakin menjadi parah dan serius daripada tahun ke setahun. Peningkatan masalah ini boleh kita lihat daripada laporan media dan kes-kes yang dilaporkan kepada polis dan pihak berwajib yang lain. Kes-kes yang tidak dilaporkan mungkin berkali ganda lagi.

Ramai pihak yang sekadar meviralkan semua masalah ini di internet dan media cetak, namun hingga kini tiada satu penyelesaian yang logik, konkrit dan bersifat holistik yang dicadangkan untuk menyelesaikan masalah negara ini. Tujuan proposal ini adalah untuk mencadangkan secara ringkas idea dan program yang diharapkan dapat membantu kerajaan menyelesaikan masalah remaja seluruh negara secara praktikal dan konsisten dengan pelaburan yang minima, demi melahirkan sumber tenaga insan yang lebih baik di masa hadapan.

MATLAMAT

Melahirkan generasi remaja dan belia yang ada jatidiri Islam, seimbang ROHANI, MENTAL dan FIZIKAL mereka, bagi menjadi pelapis membangunkan Negara. Program yang dicadangkan adalah berbentuk “OUTREACH” (MODUL PLKN) dan sasaran utama program ini adalah remaja Islam berumur 13 tahun hingga ke 15 tahun.

Golongan yang disasarkan ini adalah golongan pelajar Islam Sekolah Menengah Rendah yang vacum daripada segi pengisian rohani terutamanya ilmu, amal dan perjuangan Islam. Pendidikan agama Islam di sekolah menengah kebangsaan banyak menekankan kepada aspek lulus peperiksaan dan ini merupakan satu kerugian kepada pembentukan minda dan akhlak pelajar menurut acuan islam. Aktiviti yang memberikan advantage kepada pelajar Islam SAHAJA juga kerap dipertikaikan oleh mereka daripada agama lain.

Untuk mengatasi masalah ini, pihak Jabatan dan Majlis agama Islam Negeri perlu berkerjasama dengan kerajaan Pusat untuk menubuhkan satu modul pentarbiahan pelajar menengah rendah, sebagai kesinambungan daripada Sekolah Agama Rakyat  SAR (Tahun 1-6) yang sudah berjalan sedia ada. Sekolah Agama Jatidiri Islam ini (SEJATI) boleh dilaksanakan berpusat di SAR sedia ada dan ini dapat menjimatkan kos pentadbiran dan juga tenaga kerja.

Sesuai dengan perkembangan remaja, pengisian silibus dan program SEJATI ini perlu diperincikan oleh pakar-pakar pembangunan insaniah yang merangkumi pembangunan dan pemantapan ROHANI, MINDA dan FIZIKAL. Penumpuan 75 peratus adalah dicadangkang diberi kepada pembangunan ROHANI dan MINDA bagi membentuk jatidiri mukmin yang sejati dan kuat. Pembangunan fizikal boleh ditumpukan kepada sukan sunnah seperti berenang, memanah dan sukan berkuda.

OBJEKTIF

1.  Melahirkan remaja yang seimbang ROHANI, MINDA dan FIZIKAL
2.  Menyediakan pemimpin pelapis orang Melayu yang ada jatidiri agama dan bangsa yang kukuh.
3.  Menyelesaikan secara tak langsung masalah sosial dan jenayah di kalangan remaja Melayu.
4.  Memberikan ruang dan peluang kepada pakar-pakar motivasi rohani dan ustaz/ustazah menyumbang idea dan ilmu mereka untuk membantu ke arah Malaysia yang lebih sempurna.
5. Mencetuskan ruang pekerjaan baru untuk siswazah kursus agama lepasan universiti dalam dan luar negara.
6.  Mencetuskan satu komuniti baru dalam masyarakat Islam yang boleh digabungkan untuk aktiviti dakwah, ekonomi, sukan, kebudayaan, khidmat sosial dan kebajikan serta aktiviti lain.
7.  Boleh difikirkan bersama.


KUMPULAN SASARAN

Kumpulan sasaran untuk melaksanakan projek ini ialah golongan pelajar Islam semua bangsa di sekolah menengah rendah yang berumur dari 13 tahun sehingga 15 tahun.

JAWATANKUASA PELAKSANA

Membabitkan “stakeholder” yang terbabit dalam perlaksanaan Sekolah Agama Rakyat sedia ada dan badan dakwah, NGO Islam serta pihak yang difikirkan wajar berada dalam team perlaksana.

PENUTUP

Proposal ini adalah cetusan idea awal yang mesti dimurnikan. Ia memberikan idea kasar, hasrat dan matlamat murni mengapa SEKOLAH JATI DIRI (SEJATI) ini perlu ditubuhkan dan disegerakan. Bagaimana bentuknya, silibus selama tiga tahun, bentuk program dan cara perlaksanaannya perlu di bincangkan dgn detail oleh kumpulan perlaksana.
Pihak Gagasan Satu Ummah menawarkan diri menjadi sebahagian daripada AJK perlaksana, untuk input idea dan lain2 seandainya rancangan ini diterima. Kami juga berharap kertas proposal ini dapat dinaik tarafkan kepada kertas kerja yang lebih profesional dan meyakinkan dengan data dan fakta yang dapat menyokong idea dan hujah.

G1UMMAH.

18 Jun 2015

Nabi Mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin.

Usaha Nabi Muhammad s.a.w mempersaudarakan umat Islam Madinah adalah langkah bijaksana seorang pemimpin untuk memperkasakan solidariti mukminin.

Mengambil contoh ini, kita boleh memperkasakan umat Islam di Malaysia dengan PERKAHWINAN SILANG ANTARA AHLI PAS DAN UMNO, JUGA ANTARA SAUDARA BARU DENGAN ORANG MELAYU.

Bila ikatan kekeluargaan sudah terjalin, semoga benci dan dendam kesumat akan musnah dalam lipatan masa.

Kita boleh bermula secara kecil-kecilan dengan usaha individu dan keluarga dahulu. Bila sudah berkembang dan menjadi perkara biasa, mungkin satu majlis perkahwinan mega peringkat nasional boleh diatur oleh pemimpin bangsa Malayu yang cintakan perdamaian dan kasih sayang sesama saudara serumpun dan seagama ini.


8 Jun 2015

PENYATUAN BANGSA MELAYU (Akhir)

5. Bersatu Dalam Menilai Kawan Dan Lawan

Islam telah menetapkan siapakah kawan dan lawan, sahabat dan musuh. Maka hendaklah kita sama-sama dapat mengenali nya. Yang menjadi musuh sama-sama kita jadikan sebagai musuh dan menolaknya tanpa ada bertolak ansur sedikitpun. Kawan dan sahabat hendaklah kita jadikan sebagai sahabat dan sama-sama menerima sebagai sahabat, bergaul dengannya, mempertautkan kasih sayang dengannya serta bermuafakat dalam urusan agama. Sekiranya ada pihak yang mencoba untuk menghancurkannya, harus kita pertahankan.

Dalam Al Quran ALLAH menjelaskan kepada kita siapa musuh dan siapa sahabat atau saudara kita sebagai orang mukmin. Firman ALLAH tentang musuh:

 Maksudnya: "Dan tidak akan redha oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani itu selama-lamanya kepada kamu hingga kamu mengikuti millah (cara hidup) mereka. "
(Al Baqarah : 120)

Firman ALLAH tentang sahabat dan saudara:

Maksudnya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara satu sama lain, oleh kerana itu berusahalah mendamaikan kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada ALLAH supaya kamu mendapat rahmat." (Al Hujuraat : 10)

Demikianlah pengertian dan konsep bersatu dalam lslam. Dengan konsep itu Islam memanggil dan menyeru seluruh bani insan bernaung di bawahnya tanpa melihat bangsa, warna kulit, bahasa, keturunan, daerah, negara dan perbedaan lahiriah lain yang palsu, yang direka oleh manusia untuk mempertahankan statusnya yang bersifat sementara itu. Walaupun pada lahirnya ada perbedaan bangsa, bahasa dan warna kulit di antara manusia itu, tapi apa yang ALLAH jadikan itu semata-mata mempunyai hikmah yang amat besar untak manusia itu sendiri, yaitu untuk tujuan saling kenal-mengenal. Firman ALLAH:

 Maksudnya: "Hai manusia! sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang lelaki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal dan mengadakan hubungan." (Al Hujuraat : 13)

Islam menyatukan seluruh manusia sedunia di bawah namanya dengan lima ikatan yang kukuh dan sejati sambil membebaskan mereka dari segala kungkungan keduniaan yang sempit dan pura-pura. Kalau semua umat Islam menerima konsep itu serta mempraktekkannya, maka itulah kekuatan hakiki yang menjamin kejayaan perjuangan yang sedang kita usahakan dan lalui ini.

PENYATUAN BANGSA MELAYU (3)

3. Bersatu Mempamerkan Akhlak Mulia.

Bersama-sama berusaha memiliki akhlak yang baik. Mencontoh akhlak Rasulullah SAW dalam segala hal, seperti cara makan, pakaian, sifat sabarnya, ikhlasnya, tawadhuknya, zuhudnya, dermawannya, pemaafnya, bicaranya, bergaulnya, kebersihannya, ibadahnya dan lain-lain yang menjadi sunnah hidupnya.

Di samping itu hendaklah kita bersama-sama berusaha membuang semua akhlak yang buruk dan keji seperti sombong, bakhil, penakut, cinta dunia, pemarah, hasad dengki, keluh-kesah dan mazmumah lain yang bersarang dalam hati manusia.

4. Bersatu dalam Perkara-perkara Khilafiah (Cabang dan ranting dalam agama)

Bersikap terbuka, lapang dada dan tenggang rasa dalam masalah khilafiah. Hendaklah kita pahami bahwa Islam memperbolehkan dan membenarkan adanya perbezaan pendapat dalam masalah furu'iyah tanpa mengganggu atau merusak persoalan asas (pokok) Islam itu sendiri. Nabi SAW pernah bersabda:
Maksudnya: "Perbezaan pendapat di antara umatku adalah mendatangkan rahmat. " (Riwayat A1 Baihaqi)

Dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas berbunyi:
Maksudnya: "Perbezaan di antara sahabatku bagi kamu adalah suatu rahmat. " (Ehya').

Kerana itu sikap kita terhadap hal-hal khilafiah hendaklah sama-sama kita terima dan jangan dijadikan isu sensitif dan menjadi sebab persengketaan.