8 Jun 2015

PENYATUAN BANGSA MELAYU (2)

2. Bersatu Mengamalkan Syariat Allah

Bersatu memerima dan melaksanakan syariat itu ialah bersatu dalam menerima lima hukum ALLAH, iaitu wajib, sunat, haram, makruh dan mubah. Dalam kegiatan hidup kita sehari-hari, kita tidak dapat melepaskan diri dari salah satu hukum tersebut melalui kerja apa pun baik kerja yang kecil maupun kerja yang besar.
Adapun takrif rukun-rukun tersebut adalah seperti berikut:

i) Wajib: Dilaksanakan mendapat pahala dan ditinggalkan berdosa, maka dalam hal ini wajib dilaksanakan.
ii) Sunat: Dilaksanakan diberi ganjaran pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa, maka kedudukannya elok dilaksanakan.
iii) Haram: Dilaksanakan berdosa dan ditinggalkan mendapat pahala, maka kedudukannya wajib ditinggalkan.
iv) Makruh: Jika dilaksanakan(larangannya) tidak berdosa (tapi ALLAH benci) dan jika ditinggalkan mendapat pahala, maka kedudukannya elok ditinggalkan.
v) Mubah: Suatu perbuatan yang kedudukannya tidak berdosa dan tidak mendapat pahala jika dilaksanakan atau ditinggalkan, maka perbuatan tersebut boleh dilaksanakan dan boleh ditinggalkan, sesuai pilihan hati.

Walau bagaimanapun, dalam Islam perbuatan yang mubah itu, dapat memberi manfaat kepada kita atau dengan kata lain dapat menjadi ibadah dan mendapatkan pahala kalau kita laksanakan dengan mengikuti rukun- rukun yang tertentu yaitu lima perkara :

Niat harus tepat (karena ALLAH), pelaksanaannya mengikuti syariat, perbuatan yang dilaksanakan itu dibolehkan oleh syariat (tidak bertentangan dengan syariat), natijahnya (hasilnya) mesti betul (untuk tujuan meninggikan syiar Islam) dan tidak meninggalkan atau mengabaikan rukun fardhu ain.

Jadi, bila kita diperintahkan bersatu dalam syariat, bererti kita diperintahkan menerima segala ketetapan lima hukum tersebut. Menerima di sini maksudnya memahami, mengamalkan dan memperjuangkannya. Maksudnya yang lebih jelas ialah perbuatan yang wajib dan sunat itu hendaklah dipahami, diyakini, diamalkan dan diperjuangkan. Semua perbuatan yang haram dan makruh hendaklah dipahami, diyakini dan ditinggalkan serta diperjuangkan untuk menghapuskannya. Dan selanjutnya semua perbuatan yang mubah, difahami, diusahakan serta digalakkan supaya menjadi ibadah.

Supaya lebih jelas lagi, perhatikan contoh berikut ini: Hal-hal yang berhubungan dengan akidah, ibadah, akhlak, jihad, tarbiah, siasah (politik) dan lain-lain adalah perbuatan wajib, maka umat Islam harus menerimanya sebagai hukum wajib serta berusaha memahami, mengamalkan dan memperjuangkannya supaya ditegakkan secara bersama-sama dan bersungguh-sungguh.

Sebaliknya, hal-hal yang berhubungan dengan arak, zina, korupsi, judi, buka aurat, pergaulan bebas, riba dan lain-lain adalah perbuatan haram, maka seluruh umat Islam harus bersama-sama meyakininya sebagai hukum haram dan berusaha meninggalkannya serta memperjuangkannya supaya tidak diamalkan oleh masyarakat dan berusaha menghapuskannya secara bersama-sama dan bersungguh-sungguh.

0 comments:

Catat Ulasan